يه مشکل فرهنگی

شايد تفاوت فرهنگ‌ها، اولين و مهمترين چيزيه که گريبانگير آدمهايی می‌شه که دارن يه محيط جديد رو تجربه می‌کنن، و اصطلاحاْ از اون به عنوان شوک فرهنگی ياد می‌شه. اما اگه بخوام مقايسه‌ای بکنم، قطعاْ در مورد همه صادق نيست، حداقل نه برای من. چرا که اطلاعات نسبتاْ خوبی در مورد اين تفاوت‌ها داشتم. حتی در مواقعی هم به شدت غافلگير شدم، چرا که بالاتر از حد انتظارم بود. خب البته من ترجيح می‌دهم که اينطوری غافلگير بشم تا از نوع اول.

اما چيزی که باهاش مواجه شدم اصلاْ ربطی به تفاوت فرهنگی نداره. به نظرم بيشتر به اين برمی‌گرده که طرف چقدر باادبه! نمی‌دونم آدم‌هايی که پا به يه دنيای ديگه می‌گذارند چرا اينقدر زود از خودشون بيگانه می‌شود و شبيه آدم‌هايی می‌شوند که تفاوت فرهنگی فاحشی با اون‌ها دارند. درست مثل مايعی که در هر قالبی قرار بگيره، شکل اون رو به خودش می‌گيره و بدتر از بد وقتيه که بخوای در اين مقوله‌های فرهنگی از اون‌ها هم جلو بزنی.

تغيير رفتار نورازلينا با توجه به مدت زمان يک سال و اندی که از زندگی جديدش در اينجا می‌گذره، برام چندان عجيب نيست. اتفاقاْ‌ با توجه به شناخت زيادی که از ايرانی‌های غريبه و آشنا دارم کاملا‌ْ توجيه شده است، چه برسه به اين که اون يک ايرانی هم نيست. اما هنوز يک چيز رو نمی‌فهمم و نتونستم باهاش کنار بيام و هيچ ربطی هم به شوک فرهنگی نداره. واضحه که سلام ندادن در هر فرهنگی نشانه‌ی بی‌ادبيه!

/ 1 نظر / 4 بازدید
پر بهونه

اي زن که دلي پر از صفا داري از مرد وفا مجو ، مجو هرگـــــــــــــــــــــــــــز او معني عشق را نمي دانـــــــــد راز دل خود به مگــــــو هرگـــــــز!هرگــــــــز! ((فروغ فروخزاد)) سلام دوست من ...موفق باشی منتظرم.