/ 1 نظر / 2 بازدید
سكوت سرد...

اگر تنها نيم روزی به پايان باقي ست...دستانم را بگير تا از برهوت حرف بگذريم و پا برهنه در هم رها شويم...خسته ام از شنيدن جنگل که تبر تبر مي ميرد... و هنوز تمامی گناه آن است که در آغوش سکوت آرام گيرم .................پايدار باشی...