تصوير زيبا


به افكارتان توجه كنيد، اين افكار به كلمات تبديل مي‌شوند.
به كلمات خود توجه كنيد، اين كلمات به اعمال تبديل مي‌شوند.
به اعمال خود توجه كنيد، اين اعمال عادت هاي شما مي‌شوند.
به عادت هاي خود توجه كنيد، اين عادت ها شخصيت شما را مي‌سازند.

لذا هر شغلي و هر كاري مثل تصويري است كه از خود مي‌كشيم. تلاش كنيد تصوير زيبايي از خود به يادگار بگذاريد.

/ 2 نظر / 2 بازدید
آيدا(شادي)

سلام رها جان . افکار . بعضی وقتا همچی توشون گم ميشم که تا مدتها خودمو فراموش ميکنم . ولی واقعا ميشه تصوير زندگيمونو خودمون بکشيم ؟

رها

شادی عزيز .... آره من هم دچارش شدم. ولي نبايد گذاشت كه گم شدن ناشي از اتفاقات دور و برمون ما رو چنان گرفتار كنه كه از افكار و كلمات عقب بمونيم. و البته واقعا ميشه ... من بهش ايمان دارم.