به قدر يک دنيا

نه شادمانی چندان پايدار است و نه اندوه و وقتی که اين‌ دو در هم می‌آميزند، می‌توان هر لحظه در پوستين يکی شد. حتما تجربه کرده‌ای که گاه اين لحظه‌ها چقدر به هم نزديک هستند. تصور می‌کنم که احساس آدمی در بروز آن بی‌تأثير نباشد. اين‌گونه که قطعا زمينه‌های آن وجود دارند و موجب می‌شوند که تو به ناگاه از اوج شادمانی چنان فرود آيی که اشک مجال لبخند را از تو بگيرد. آن چنان که انگار سالهاست که اندوه در خانه‌ی قلبت لانه کرده است.

 

نازک بين و نکته سنجی از حد فزون می‌شود و با وجودی که تمايل نداری رفتارت را بر برداشت‌‌های گاه و بی‌گاهت قرار می‌دهی. احساس ناخوشايندی است، اين که نمی‌دانی به چه چيز بايد دست بياندازی. اين‌ که چه چيزی شايسته‌ی آن است که آن را بپذيری و اين که آيا به اين ترديد که جسارت قدم‌های بعدی را از تو ربوده است تا کجا می‌بايست اجازه‌ی ظهور داد. حس ششم فراموش شده و تنها بر قدرت منطق و استدلال تکيه می‌کنی و احساس را، چون چاره‌‌ای نيست، می‌خواهی که ناديده بگيری.

 

قدم‌هايم را سست‌تر از گذشته به سمت آينده برمی‌دارم. به سمت اوج پرواز می‌کنم اما در اوج نيز همچنان به زمين چشم دوخته‌ام. می‌ترسم از اين‌که ناگاه زير پايم دورتر از آنی شود که من انتظارش را دارم. اعتمادم را از دست داده‌‌ام به آنچه که آن‌را قدرت ... می‌ناميدمش. دنيايی ناشناخته در برابرم است که از هر گوشه‌ای که اراده می‌کنم، نمی‌توانم به درونش قدم بگذارم. گاه روزنه‌هايی برای ورود می‌يابم، اما بعد از زمان کوتاهی درمی‌يابم که راهی بود برای آن که بتوانم از مسيری ديگر دوباره به فضای بيرونی اين دنيا برسم. همه چيز غير قابل دسترس می‌نمايد و من می‌ترسم از روزی که تمام انرژی خود را برای شکستن ديوارها از دست داده باشم. آه !! آن‌وقت تمام دنيايم را از دست داده‌ام و من ... مطمئنا دلم برای دنيای از دست رفته‌ام تنگ خواهد شد.

/ 8 نظر / 5 بازدید
bita

سلام رها جان حس قشنگی داری موفق باشی پيش منم بيا

لیلا

رهای عزيزم :) آفرين به تو نازنين... / عجب متنی نوشته ای رها! خيلی قوی و خيلی واقعی و خيلی عالی تمام آنچه توی سرت ميگذرد را گفته ای ... اميدوارم رها باشی از همه ی بندهای بايد و نبايد و شايد و اگر و چی ميشود و چه نميشود ها ... اينجور وقتها يه چيزی آدم نياز دارد که هولت بدهد. يه حرفی يک دستی يه نگاهی يک اتفاقی که تمام کند اين برزخ با خود بودن و اين پا و آن پا کردن ها را. اينجور وقتها به تصميمی که ميگيری به اتفاقی که می افتد بايد اطمينان کنی و واگذار کنی خودت را به خدا.

رها - اتاق آبی

به ليلای عزيزم ... دقيقا همين چيزی است که اشاره کرده‌ای. اما گاه زمان حرف اول را می‌زند. اين‌که فرصت‌ها تنها در دامنه‌ی اندکی در اختيار تو هستند که آنها را آن‌گونه که می‌خواهی بسازي. اما از جايی، ديگر هيچ چيز در دستان تو نیست. در شگفتم، عجب صبری دارد خدا !!

1Eshareh

بعد از خانه تکانی‌ ساله نو حالا نوبت خانه تکانی‌ احساسی‌ رسیده ! نازنین من موفق بشی‌ بای

سيمياگر

مثل عقاب بلند پرواز باش ولی يادت نره برای شکار پرواز می کنی

لیلا

رهای عزيز! قطعه ی گمشده ... عجب يادآوری دلشوره آوری بود! پنج سال ديگر آن را بخوان ... حتما نظرت عوض ميشود و حرفهاش را ميبينی که چقدر جای نقد دارد ... اما آنها برای کودکان است ... آدمهائی که خودشان را باور ميکنند و می مانند توی کودکی ... کودکی همه اش معصوميت و پاکی نيست ... کودکی نادانی و کم خردی و بی خبری هم هست ! ... پنج سال ديگر را فراموش نکن...

lale

سلام رهای خوبم قدم هايت را سست مکن که راه زندگی بس طولانی است و کفش آهنين می طلبد ...

bita

رهای عزيز باز هم مهمان شدم بر خانه ات دوست دارم که هميشه روی من حساب کنی که وقت و بی وقت مزاحمت باشم...