از نيچه :

"حقيقت سخت است. بيائيد بي پروا بر زبان آوريم كه تاكنون هر فرهنگ بزرگ بر روي زمين چگونه آغاز شده است. همواره چنين بوده است كه مردماني با طبعي هنوز طبيعي، بربراني به تمام معنا هولناك ، شكارگراني هنوز با نيروي اراده اي استوار و تشنه قدرت ،بر سر نژادهاي ضعيفتر , با فرهنگتر ، صلحجوتر ، چه بسا نژادهايي پيشه ور و دام پرور، ريخته اند ، و يا بر سر فرهنگ‌هاي كهن وارفته اي كه واپسين نيروي حياتي‌شان درآتش بازي پر فروغي از نمودهاي روح و فساد شعله مي زند. "

/ 0 نظر / 7 بازدید